EU:n uusi tietosuoja-asetus astui voimaan tänään 25.5.2018. Sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU:n tietosuojakäytäntöjä, parantaa EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaa sekä saattaa henkilötietojen käsittely kaikissa EU-maissa samalle tasolle.

Uuden asetuksen mukaiset vaatimukset toteutuvat Vantaan Energialla, ja muutokseen on valmistauduttu muun muassa kouluttamalla ja ohjeistamalla henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita, muokkaamalla toimintatapoja ja järjestelmiä sekä laatimalla tarvittavat tietosuoja-asiakirjat.

Vantaan Energian päivitetyissä tietosuojaselosteissa kuvataan henkilötiedon käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste sekä käsiteltävät henkilötiedot. Sieltä löytyvät myös rekisterinpitäjän, rekisteriasioista vastaavan henkilön sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot. Tietosuoja-asetus ei edellytä toimenpiteitä asiakkaalta.

Tutustu uuteen tietosuojaselosteeseen