Siirry sisältöön

Kaapelit hyötykäyttöön: Sähköverkkojen uudistamisesta jäävä purkumateriaali kierrätetään

katsaus

Vantaan Energia Sähköverkkojen Luoteis-Vantaata koskeva sähköverkkojen lähes kymmenen vuotta kestävä maakaapelointiprojekti tuottaa suuren määrän purkumateriaalia, kun ilmajohdot kaapeloidaan maan alle. Materiaalia ei kuitenkaan heitetä hukkaan, vaan se kierrätetään teollisuuden käyttöön. Näin säästetään resursseja ja luonnonvaroja sekä edistetään kiertotaloutta.

Sähkökaapelit kiertoon

Lähes kymmenen vuotta kestävä mittava ja laaja kaapelointihanke tarkoittaa reilua määrää ilmajohtoverkkojen purkumateriaalia, kuten käytöstä poistettuja kaapeleita, puupylväitä ja muita ilmajohtoverkkoon liittyneitä tarvikkeita. Pelkästään vuosina 2019–2020 tätä purkumateriaalia jää asennustöistä yli 30 johtokilometrin verran.

– Sähköverkkojen maakaapeloinnin yhteydessä syntyvä purkumateriaali ei kuitenkaan valu hukkaan, vaan sitä hyödynnetään ja otetaan kierrätyskäyttöön mahdollisuuksien mukaan. Näin Vantaan Energia Sähköverkot on toiminnallaan edistämässä kiertotaloutta ja resurssien uudelleen hyödyntämistä, kertoo Jussi Välimäki Vantaan Energia Sähköverkoilta.

Kiertotaloudella on olennainen rooli maapallomme resurssien hyötykäytössä, ja kierrättämällä säästetään merkittävästi luonnon resursseja. Esimerkiksi kierrätettyjen raaka-aineiden käyttö on huomattavasti ympäristöystävällisempää kuin neitseellisten.

Purkumateriaalit hyötykäyttöön

Sähkökaapeleista saadaan muun muassa puhdasta kuparia ja alumiinia, jota voidaan käyttää uuden kuparin ja alumiinin valmistukseen. Alumiinin valmistamiseen kuluu valtavasti energiaa – kierrättämällä alumiinia säästyy 95% energiaa verrattuna neitseellisesti valmistettuun alumiiniraaka-aineeseen. Käytöstä poistuvat puupylväät haketetaan ja poltetaan energiaksi, jota voidaan käyttää, vaikka edellä mainittuun alumiinin valmistamiseen.

Kierrätysprosessista saatava uusi raaka-aine toimitetaan valmistavan teollisuuden käyttöön uusia tuotteita varten. Vantaalla sähköverkon rakentamisesta vastaavat verkonrakennusurakoitsijat huolehtivat purkumateriaalien toimittamisesta kierrättämiseen erikoistuneille yrityksille. Yksi esimerkki tällaisesta kierrätysyrityksestä on Vantaallakin toimiva Stena Recycling. Stena Recycling valitsee materiaaleille aina ympäristön kannalta järkevimmän kierrätysratkaisun.

– Kierrättäminen on myös taloudellisesti järkevää ja oikeanlaisen lajittelun avulla materiaalit voidaan kierrättää tehokkaasti, jolloin kierrättämisestä tulee yhä kannattavampaa. Esimerkiksi metallien valmistaminen kierrätetystä raaka-aineesta kuluttaa kaksi kertaa vähemmän energiaa kuin silloin, jos se valmistettaisiin louhimalla luonnosta, Mikko Jousi Stena Recyclingiltä kertoo.

Parannamme toimitusvarmuutta Luoteis-Vantaalla

Kesällä 2018 alkaneen Luoteis-Vantaata koskevan sähköverkkojen maakaapelointiprojektin aikana Vantaan Energia Sähköverkot maakaapeloi nykyisiä ilmajohtoverkkoja noin 200 kilometrin verran. Lähes kymmenen vuotta kestävä projekti koskettaa tuhansia Luoteis-Vantaan asukkaita, ja sen tarkoituksena on parantaa sähkönsiirron toimitusvarmuutta – eli vähentää sähkökatkoja. 

Lisätietoja: Jussi Välimäki, rakennuttajapäällikkö, p. 050 5678489.