Siirry sisältöön

Kehitämme sähkön siirron hinnoittelua

Vantaan Energia Sähköverkot Oy muuttaa hinnastoja 1.1.2016 alkaen. Alla on kerrottu hinnastoon tulevista muutoksista. Muutokset koskevat vantaalaisia, Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n asiakkaita, eivätkä ne vaikuta sähkön myyntihintoihin. Uudet hinnastot julkaistaan nettisivuillamme ja asiakaslehdessä marraskuun aikana.

Aikasiirtotuotteessa siirrytään valtakunnalliseen aikajaotteluun

Vantaan Energia Sähköverkot Oy siirtyy käyttämään aikasiirtotuotteessa valtakunnallista aikajaottelua. Uudessa aikajaottelussa päiväenergia on kaikkina viikonpäivinä kello 7-22 ja muuna aikana on yöenergia. Suurin muutos on lauantain- ja sunnuntain käsittely, joka ei muutoksen jälkeen enää eroa muista päivistä. Valtakunnalliseen aikajaotteluun siirtyminen selkiyttää aikajaottelun periaatetta ja yhdenmukaistaa tuoterakennetta. Uutta aikajaottelua vastaavat sähkölämmityksen ohjausajat (kuormanohjausajat) tullaan päivittämään sähkömittareille automaattisesti eikä muutos vaadi asiakkaalta toimenpiteitä.

Muutoksen seurauksena päiväenergian tuntien määrä kasvaa. Tämän muutoksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole nostaa hintoja vaan lisääntyneet päiväenergiatunnit huomioidaan kokonaishinnoittelussa.

Siirtotuotteen valintaa ohjataan pääsulakekoon mukaan

Jatkossa yleissiirto-, aikasiirto- ja kausisiirtotuotetta tarjotaan kohteille, joiden pääsulakeko on enintään 100 ampeeria (esim. kotitaloudet). Suuret, yli 100 ampeerin pääsulakkeilla varustetut kohteet siirtyvät tehosiirtotuotteiden piiriin. Teho on sähköverkon mitoituksessa määräävä tekijä ja siksi myös sähkön siirron hinnoittelua kehitetään tehoriippuvaisempaan suuntaan. Tehosiirtotuote on suuritehoisella asiakkaalla kustannusvastaavampi ja antaa asiakkaalle paremmat mahdollisuudet vaikuttaa sähkön siirron laskun suuruuteen omalla toiminnallaan. Tehosiirrossa huipputehon pienentäminen pienentää siirtomaksua vaikka energia pysyisi samana. Teho-siirtotuotteen voi valita kaikkiin yli 63 ampeerin pääsulakkeilla varustettuihin kohteisiin.

Tehosiirtotuotteiden loissähkön laskutus muuttuu

Tehosiirtotuotteisiin liittyvä laskutettava loissähkö muuttuu jatkossa kaksisuuntaiseksi. Tämä tarkoittaa, että loissähkön kulutuksen lisäksi myös loissähkön tuotanto mitataan ja siitä laskutetaan.

Sähkön kulutuksen muutoksen ja uusien sähkölaitteiden myötä loissähkön käyttäytyminen on muuttunut. Loissähkön kulutuksen lisäksi loissähkön tuotanto on lisääntynyt ja sähköverkossa onkin hetkittäin loissähkön ylituotantoa.

Muutoksella ohjataan asiakasta kompensoimaan oma loissähkönsä joko kompensointilaitteistolla tai kulutuskäyttäytymistään muuttamalla. Loissähkö on järkevintä tuottaa lähellä kulutusta, koska sen siirtäminen sähköverkossa aiheuttaa häviöitä ja käyttää verkon kapasiteettia.

Lentokenttäalueen omasta hinnastosta luovutaan

Jatkossa sähkön siirron hinta on Vantaalla kaikkialla sama. Tällöin ei enää ole erikseen lentokenttäalueen ja muun alueen hinnastoa. Täten yllä kerrotut suunnitellut muutokset koskevat sekä lentokenttäalueen että muita Vantaan alueen asiakkaita.

Lisätietoja sähkön siirron hinnoittelusta Vantaalla voi tarvittaessa kysyä asiakaspalvelustamme, palvelunumerosta (09) 829 0225, ma – pe klo 8.30 – 16.00.