Siirry sisältöön

Ilmajohdot maakaapeleiksi Kivistön suuralueella

VE kuvaukset 11 12 2017 Valmiit Kokonaisuus1 3

Jo noin 90 % Vantaan alueesta on maakaapeloitu eli sähköverkko kulkee maan alla. Seuraavien vuosien aikana myös Luoteis-Vantaan ilmajohdot vaihdetaan maakaapeleiksi.

Lähes 10 vuoden projekti

Keväällä 2018 Vantaan Energian Sähköverkot Oy aloittaa maakaapelointityöt Suur-Kivistön alueen pohjoisosissa.  Työt aloitetaan uudelta kesällä käyttöönotettavalta Keimolan sähköasemalta, ja tulevien vuosien aikana siirrytään kohti pohjoista. Koska kyseessä on laaja haja-asutusalue ja maakaapelia rakennetaan yhteensä noin 200 kilometriä ja vanhaa ilmajohtoa puretaan noin 65 kilometrin matkalta, työhön on varattu aikaa 8–9 vuotta. 

Kaivuutyöt päästään aloittamaan kevään aikana, kun routa on sulanut, ja niitä jatketaan maaperän jäätymiseen asti. Suurin osa työstä pystytään tekemään teiden varsilla, missä kaivaminen on helpompaa ja nopeampaa. Jonkin verran joudutaan kaivamaan myös pelloilla ja metsissä. Metsää ei kuitenkaan tarvitse töiden takia raivata, sillä alueen metsissä pystytään hyödyntämään jo olemassa olevia johtokatuja. Maakaapelireitit sovitaan aina yhdessä maanomistajien kanssa.

Kullakin alueella varsinainen kaivuutyö etenee melko nopeasti. Työnaikaiset liikennejärjestelyt pyritään hoitamaan niin, että töistä on liikenteelle ja asukkaille mahdollisimman vähän haittaa.

Suur-Kivistöä kutsutaan myös Kivistön suuralueeksi, jonka alueella sijaitsevat Piispankylä, Keimola, Kivistö, Lapinkylä, Myllymäki, Vestra, Luhtaanmäki, Riipilä, Seutula, sekä Kiila.

Maakaapelointi vähentää sähkökatkoja

Perinteiset ilmajohdot ovat herkkiä muun muassa tuulelle, lumelle ja myrskyille. Osa Luoteis-Vantaan verkosta kulkee lisäksi metsän keskellä, missä riski vaurioille on vieläkin suurempi. Verkko on myös paikoitellen jo kymmeniä vuosia vanhaa, joten korjaus- ja kunnostustöitä jouduttaisiin tekemään joka tapauksessa.

Sen sijaan maan alla kulkevaan maakaapeliverkkoon eivät sääolosuhteet vaikuta, joten sähköt eivät katkeile syysmyrskyjen tai tykkylumen takia.  Kaapeloinnin ansiosta sähkön laatu pysyy parempana, eikä esimerkiksi ukkonen näy valojen välkkymisenä. Myös häviöt verkossa pienenevät.

Viimeisten vuosikymmenten aikana maakaapeloinnista onkin tullut päätapa rakentaa verkkoa, eikä uusia ilmajohtoja ole enää 2010-luvullä rakennettu käytännössä lainkaan.

Sähköverkkoa parannetaan jatkuvasti

Vantaan alueen sähköverkkoa rakennetaan ja uudistetaan vuosittain keskimäärin noin 15 miljoonalla eurolla. Vaikka Luoteis-Vantaan maakaapelointi on laaja ja pitkä projekti, se kasvattaa vuotuista kokonaisinvestointimäärää vain noin kymmenellä prosentilla.

Kun koko Luoteis-Vantaan maakaapelointiurakka on saatu valmiiksi, yli 95 % Vantaan sähköverkosta kulkee maan alla. Ilmajohtoja löytyy vielä sen jälkeen pieniltä alueilta Itä-Vantaalla.

Voit seurata työn etenemistä kartasta, johon pyrimme päivittämään kulloisenkin hetken työmaat. Löydät kartan verkonrakennuskohteista täältä.

FAKTAT

  • palvelemme noin 120 000 sähkönsiirtoasiakasta Vantaan alueella
  • sähköverkomme pituus on noin 3300 km, josta maan alla 88 %
  • vuonna 2017 siirsimme sähköä yhteensä 1 895 GWh
  • Vantaan sähkökatkoja voi seurata reaaliaikaisesti netissä http://www.sahkokatkot.vantaanenergiasahkoverkot.fi ja meitä Twitterissä @Sahkoverkko, sekä Facebookissa @vantaanenergiasahkoverkot