Siirry sisältöön

Luoteis-Vantaan kaapelointihankkeen ensimmäinen vaihe on pian valmis

Talvinen kuva Luoteis Vantaa

Kaapelointihankkeessa edetään kaapelimetri kerrallaan kohti kevättä. Ensimmäisen toteutusvaiheen työt ovat parhaillaan lähestymässä loppuaan ja hankkeen seuraavan vaiheen töitä jo suunnitellaan sekä valmistellaan.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy aloitti mittavan ilmajohtoverkkojen maakaapelointihankkeen Luoteis-Vantaalla elokuussa 2018. Kyseessä on hyvin laaja haja-asutusalue ja töitä hankkeen parissa riittääkin alustavan aikataulutuksen perusteella aina vuoteen 2027 asti.  Yhteensä hankkeen aikana tullaan muun muassa upottamaan noin kaksisataa kilometriä kaapelia maan alle ja rakentamaan yli 60 kappaletta uusia puistomuuntamoita. Hanke on Vantaan hyvin kaupunkimaisessa sähköverkossa mittava, eikä sen toteuttaminen ole aivan yksinkertaista, vaan se vaatii meiltä saumatonta yhteistyötä urakoitsijoidemme, alueen maanomistajien sekä muiden hankkeeseen liittyvien tahojen kanssa.

Luoteis-Vantaa osaksi toimitusvarmaa maakaapeliverkkoa

Maan alla kulkevaan maakaapeliverkkoon eivät sääolosuhteet vaikuta. Sähköt eivät katkeile esimerkiksi syysmyrskyjen tai tykkylumen takia.  Käynnissä olevan hankkeemme aikana Luoteis-Vantaan nykyinen vanheneva ja häiriöaltis ilmajohtoverkko muutetaan nykyaikaiseksi säästä riippumattomattomaksi maakaapeliverkoksi. Kaapeloinnin myötä saamme Luoteis-Vantaan asiakkaammekin toimitusvarmuudessa samalle tasolle, kuin keskusta-alueiden asiakkaammekin.

Ensimmäinen vaihe päättyy Keimolantien ja Saraksentien läheisyyteen kesällä 2019

Ensimmäisen toteutusvaiheen työt käynnistyivät Tapolan asuinalueelta, jossa maakaapeliverkko saatiin valmiiksi syksyn aikana. Joitain kaivutöiden viimeistely- ja siistimistöitä palataan kuitenkin tekemään vielä keväällä 2019. Syksyn edetessä työt etenivät Keimolantien ja Saraksentien läheisyyteen, jossa uusi kaapeliverkko voidaan ottaa käyttöön alkuvuoden 2019 aikana. Viimeistelytyöt tehdään Tapolan alueen tapaan myös keväällä. 

Talven aikana hankkeen työmailla keskitytään lähinnä erilaisiin purkutöihin, kun käytöstä poistuneen ilmajohtoverkon pylväitä ja johtimia poistetaan maastosta. Kaivutöitä päästään jatkamaan taas kevään korvalla, kun routa alkaa hellittää. Liikkeelle lähdetään tällöin Keimolan hiljattain valmistuneelta sähköasemalta Vanhan Hämeenlinnan suuntaisesti kohti pohjoista. Kaiken kaikkiaan ensimmäisen vaihe saadaan valmiiksi kesäkuun 2019 aikana.

Toinen vaihe on alkaa keväällä Linnan, Forsbackan ja Seutulan asuinalueilta

Hankkeen toisen vaiheen suunnitelmia ja maankäyttösopimuksia on valmisteltu syksyn ja alkutalven ajan. Toisen vaiheen tavoitteena on maakaapeloida kaikki nykyiset ilmajohtoverkot Kotatien, Suosaarentien, Pirttirannantien, Kylänpääntien ja Forsbackantien alueilla sekä pienemmillä teillä näiden pääteiden läheisyydessä. Toisen vaiheen työt on tarkoitus aloittaa kevään 2019 aikana ja saattaa loppuun syksyn 2020 aikana.

Hyödynnämme yhteisrakentamista aina, kun se on mahdollista

Tarjoamme kaapeloitavilla alueilla aina yhteisrakentamismahdollisuutta paikallisten valaistus- ja televerkkojen haltijoille. Yhteisrakentaminen tuo eri verkkojen rakentajille monia synergiahyötyjä, kun esimerkiksi kaivukustannukset jakautuvat kaikkien hankkeessa mukana olijoiden kesken. Meille tämä usein miten tarkoittaa muun muassa verkonrakennuskustannusten alenemista. Yhteisrakentaminen vähentää myös ympäristölle aiheutuvia kulku- ja liikennerajoitteita.

Tapolassa Vantaan kaupunki osallistui kanssamme yhteiskaivuuseen ja uusi tässä yhteydessä alueen katuvalaistuksen.

Hankkeen maanrakennustyöt saattavat hetkellisesti haitata asukkaiden liikkumista kotiensa lähistöllä

Töiden aikana alueilla kulkee urakoitsijoidemme henkilökuntaa ja kalustoa. Varsinkin maanrakennustyöt saattavat hetkellisesti haitata asukkaiden liikkumista kotiensa lähistöllä, kun kapeiden teiden varsilla kulkee kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa kaivamassa kaapeleita. Pyrimme kuitenkin aina toteuttamaan tilapäiset liikennejärjestelyt siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa. Kaikista työn aiheuttamista sähkökatkoista tiedotamme aina hyvissä ajoin etukäteen.

Seuraa hankkeen edistymistä verkkosivuiltamme ja somesta

Voit seurata hankkeen edistymistä verkkosivuiltamme sekä somesta: Twitterissä @Sahkoverkko, sekä Facebookissa @vantaanenergiasahkoverkot.