Siirry sisältöön

Luoteis-Vantaan maakaapelointihanke edennyt Seutulan töiden suunnitteluun

Kela ja kytkinkentt%C3%A4

Jo noin 90 % Vantaan alueesta on maakaapeloitu eli sähköverkko kulkee maan alla. Seuraavien vuosien aikana myös Luoteis-Vantaan ilmajohdot vaihdetaan maakaapeleiksi.

Starttasimme Luoteis-Vantaan maakaapelointihankkeen elokuussa 2018. Hanke on vantaalaisittain mittava, lähes 10 vuoden urakka, jonka odotetaan valmistuvan vuonna 2027. Hankkeen aikana rakennamme uutta maakaapelia yhteensä noin 200 kilometriä, puramme vanhaa ilmajohtoa noin 200 kilometrin matkalta, tuomme alueelle 60 uutta puistomuuntamoa ja 350 sähkönjakokaappia. Hankkeen urakoinnista vastaa Exsane Oy. 

Syksyn ajan olemme työskennelleet Suur-Kivistön alueen pohjoisosissa Keimola-Tapola akselilta, josta pikkuhiljaa siirrymme järjestelmällisesti kohti pohjoista. Parhaillaan olemme aloittelemassa kaivutöitä Backaksen ja Saraksen asuinalueilla.

– Valmistuttuaan maakaapelointi tulee vähentämään sään vaikutusta sähköverkon toimintaan, vahvistaa sitä ja parantaa siten sähkönjakelun luotettavuutta asiakkaillemme, sanoo suunnittelupäällikkö Mikko Tella. 

Maakaapelointihanke pitää sisällään monta vaihetta

Luoteis-Vantaa on hyvin laaja haja-asutusalue ja siellä on sähkönkäyttöpaikkoja noin 2 000. Olemme jakaneet hankkeen työt eri vaiheisiin, jotta työt etenisivät mahdollisimman ripeästi ja asukkaille aiheutuisi näistä vain lyhytaikaisesti haittaa. Kaiken kaikkiaan hankkeessa on yhteensä yhdeksän vaihetta, joista on tällä hetkellä meneillään ensimmäisen vaiheen maakaapeloinnit, sekä toisen vaiheen kaapeloinninsuunnittelu.

– Kun koko Luoteis-Vantaan maakaapelointiurakka on saatu valmiiksi, yli 95 % Vantaan sähköverkosta kulkee maan alla, toteaa Mikko Tella.

Katso kartalta suunnitelma kaapeloinnin etenemisestä asuinalueittain

Keväällä 2019 aloitamme kaapelointityöt Linnan kartanon, Kotamäen ja Pirttirannan välisellä alueelle Seutulassa

Valmistautuminen tulevaan kevääseen on aloitettu jo hyvissä ajoin syksyllä, sillä sähköverkon rakentaminen on varsin pitkäjänteistä hommaa, joka pitää sisällään monta työvaihetta ja vaatii monen henkilön työpanosta. Työvaiheita ovat mm. projektin aloitus, sähköinen suunnittelu, maastosuunnitelmat ja niihin kuuluvat maankäyttö- ja lupa-asiat, maanrakennus ja sähkötyöt, lopuksi vielä dokumentoidaan. Ja kaiken tämän parissa työskentelevät suunnittelijat, rakennuttajat, urakoitsijat ja sähköasentajat sekä dokumentoijat.  

Parhaillaan on jo meneillään Seutulan maastosuunnittelu sekä siihen liittyvät sijoituslupaneuvottelut yhteensä noin 40 sähköverkon sijoitussopimuksesta. Sopimuksia tehdään yksityisten maanomistajien lisäksi mm. Vantaan kaupungin ja ELY-keskuksen kanssa.

Seutulaan tulemme rakentamaan uutta keskijänniteverkkoa 6 kilometriä ja pienjänniteverkkoa 18 kilometriä, samalla puramme vanhaa ilmajohtoverkko pois noin 25 kilometrin matkalta. Lisäksi sähkönsiirron luotettavuutta mahdollistamaan tuomme 6 uutta muuntamoa ja 60 sähkönjakokaappia.

Seuraa hankkeen etenemistä verkkosivuiltamme ja somesta

  • *https://www.vantaanenergiasahkoverkot.fi/me/luoteis-vantaan-kaapelointihanke/
  • *Twitterissä @Sahkoverkko, sekä
  • *Facebookissa @vantaanenergiasahkoverkot.

Faktoja meistä

  • *palvelemme noin 121 000 sähkönsiirtoasiakasta Vantaan alueella
  • *sähköverkomme pituus on noin 3300 km, josta maan alla 88 %
  • *vuonna 2017 siirsimme sähköä yhteensä 1 895 GWh
  • *Vantaan sähkökatkot sähkökatkokartalta: http://sahkokatkot.vantaanenergiasahkoverkot.fi/