Siirry sisältöön

Olemme parantaneet sähkön toimitusvarmuutta ja sähköverkon turvallisuutta Vaaralan sähköasemalla

sahkoasema1

Vaaralan sähköasemalla huhtikuussa aloitettu järjestelmien uusinta (toisiouusinta) on saatu aikataulun mukaisesti päätökseen 2.10.2020. Toisiouusinnassa sähköverkon turvallisuudesta ja häiriöttömyydestä huolehtivia suojaus-, ohjaus- ja apusähköjärjestelmiä uusittiin vastaamaan nykypäivän asetuksia ja vaatimuksia. Uudistustöiden myötä sähkönjakelun laatu ja toimitusvarmuus paranivat Vaaralan alueella.  

Kaikki sähköverkon korjaus- ja uusintapäätökset perustuvat aina kattaviin kuntoselvityksiin, ja vanhoja rakenteita hyödynnetään ja kierrätetään mahdollisuuksien mukaan. Sähköasemat tulevat tyypillisesti suojaus – ja ohjausjärjestelmien osalta perusparannusikään noin 20-30 vuoden päästä valmistumisestaan,  jolloin elinkaarensa päässä olevat vanhat järjestelmät vaihdetaan uusiin tietotekniikaltaan kehittyneempiin ratkaisuihin.

Vuosittain teemme kunnossapito-ohjelmamme mukaisesti yhden sähköaseman perusparannuksen. Investoinnilla parannetaan sähkön toimitusvarmuutta ja varaudutaan tulevaisuuden sähkönkäytön muutoksiin. Ensi vuonna perusparannusikään on tulossa Pakkalan sähköasema ja vuonna 2022 Myyrmäen sähköasema.

Vantaan sähköverkkoon kuuluu 13 sähköasemaa, jotka toimivat sähköverkon hyvin oleellisina osina. Sähköasema on se paikka, jossa voimajohtoja pitkin voimalaitoksista matkannut 110 kilovoltin sähkö muunnetaan jakeluverkkoon sopivaksi 20 kilovoltin jännitteeksi. Sähköasemalta sähkö siirretään jakelumuuntamoille ja sieltä edelleen pienjännitteenä asiakkaiden koteihin sekä vantaalaisiin yrityksiin.