Siirry sisältöön

Olemme tänään työskennelleet 210 päivää ilman työtapaturmia

Netti Varmennustarkastus

Henkilöstön terveys ja turvallisuus on meille tärkeää.  Työturvallisuusasioista emme ole koskaan valmiita tinkimään. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, jota kohti etenemme päivä kerrallaan. Tänään olemme työskennelleet  yhtäjaksoisesti 210 päivää ilman työtapaturmia. 

Meille kaiken turvallisuustoiminnan perusta on jämäkkä työturvallisuuden johtaminen. Turvallisuusjohtaminen tarkoittaa tavoitteellisia toimia, joilla  jatkuvasti ylläpidämme ja kehitämme työn, sekä työolojen turvallisuutta ja terveellisyyttä. Panostamme myös turvallisuustyössämme ennalta ehkäisevään toimintaan ja tunnistamme järjestelmällisesti toimintaamme liittyviä turvallisuusriskejä. 

Meillä kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat ovat luonnollinen osa työtämme, sillä olemme sisällyttäneet turvallisuuden osaksi päivittäisiä prosessejamme ja eri järjestelmiämme. Turvallisuustasoa seuraamme aktiivisesti ja kaikki tapaturmat, sekä läheltä piti -tilanteet tutkitaan aina huolellisesti.

Meidän mielestämme hyvä ammattitaito, työstä syntyvä motivaatio ja ennakoiva työsuojelu edistävät työn tuloksellisuutta. Tästä syystä koulutamme säännöllisesti henkilökuntaamme turvallisuusasioissa ja vastaamme siitä, että työohjeet, luvat, tilat ja välineet ovat kunnossa. Tavoitteena on, että meillä tehdään mielekästä työtä terveessä, turvallisessa ja hyvinvoivassa työyhteisössä.