Siirry sisältöön

Sähkönsiirtohintojen muutokset 1.4.2018 alkaen

Sähkönsiirtohinnat nousevat Vantaalla huhtikuun alusta alkaen. Keskimääräinen korotus siirtohintaan on 10 prosenttia. Sähköverollinen sähkönsiirtolasku kasvaa keskimäärin 5 prosenttia. Korotus koskee kaikkia vantaalaisia. Muutoksien vaikutukset kokonaislaskuun vaihtelevat pääsulakekoon ja sähkönkulutuksen mukaan.

Siirtohinnankorotus nostaa sähkölämmitteisen omakotitalon verollista siirtolaskua noin neljä euroa kuukaudessa. Rivi- ja kerrostaloissa asuvien korotus on noin eurosta kahteen euroon kuukaudessa. 

Yritysasiakkaidemme sähköverottomat hinnat nousevat keskimäärin noin 11 prosenttia ja verolliset kokonaishinnat noin 8 prosenttia.

Tyypillisellä pienteollisuusyriytyksellä, jonka sähkön käyttö on vuodessa noin 600 MWh ja tehon tarve 200 kW, verollinen siirtohinta nousee noin 153 euroa kuukaudessa. Keskisuuren teollisuu-den yrityksellä, jonka sähkön käyttö on vuodessa noin 2000 MWh ja tehon tarve 500 kW, verolli- nen siirtohinta nousee noin 325 euroa kuukaudessa. 

Siirtohinta muodostuu perusmaksusta ja kulutuksen mukaan määräytyvästä siirtomaksusta, sekä sähkö- ja arvonlisäverosta. Hinnankorotus kohdistuu sekä perus- että siirtomaksuun.  

Vantaan Energia Sähköverkkojen siirtohinta on korotuksen jälkeenkin alle koko maan keskitason. Edullisimmat sähkönsiirtohinnat ovat lähes poikkeuksetta tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa. Vantaa on tiiviisti rakennettu ja etäisyydet ovat lyhyitä. 

Lähde: Energiavirasto 1.2.2018. 

Tavoitteenamme on vakaa ja maltillinen siirtohinnoittelu

Sähkönsiirtohinta nousee, jotta voimme tarjota luotettavaa sähkönsiirtoa kustannustason noususta huolimatta. Kehitämme myös hinnoitteluamme kustannusvastaavammaksi. Kuluttaja-siakkaiden kannalta tämä tarkoittaa, että perusmaksu nousee suhteellisesti enemmän, kuin siirtomaksu. Yritysasiakkailla taas tehon osuus nousee suhteessa enemmän, kuin siirtomaksu.

Samassa yhteydessä yksinkertaistamme hinnastojamme asiakkaan eduksi, kun tuotteemme ja palvelumme löytyvät entistä helpommin. Aiempien viiden hinnaston sijaan, meillä on jatkossa käytössä vain kolme hinnastoa.  Sähkön siirtohinnat ja -tuotteet löytyvät verkkopalveluhinnastosta, sähköverkkoon liittymiseen liittyvät palvelut löytyvät liittymismaksuhinnastosta ja palvelutuotteiden hinnat löytyvät palveluhinnastosta.

Edellinen muutos siirtohintoihin tehtiin 1.4.2017, jolloin verolliset sähkönsiirtohinnat nousivat keskimäärin seitsemän prosenttia. 

Vantaan sähkönsiirtohinnan kehitys v. 2007-2018

Siirtomaksulla saa käyttöön kaikki sähköverkkotoimintaan liittyvät palvelut

Siirtomaksu antaa asiakkaille oikeuden käyttää sähköä haluamanaan ajankohtana niin paljon, kuin sähköliittymän koko antaa myöden. Lisäksi siirtohinta sisältää kaikki sähköverkkotoimin-taan liittyvät palvelut, mm. asiakaspalvelun, sähkönkulutuksen mittauksen, reaaliaikaiset kulutustiedot Online-palvelussamme, vikapalvelun 24 tuntia vuorokaudessa sekä vikojen korjauksen kaikissa tilanteissa. 

Sähkönsiirtolaskusta puolet on veroa

Sähköverkkoyhtiöt saavat usein huutia maksuistaan, joista valtio vie valtaosan. Sähkön käyttäjältä perittävät sähköverot maksetaan kokonaisuudessaan siirtolaskussa. Verojen osuus siirtolaskusta on keskimäärin noin puolet. Sähköstä maksetaan sähköveroja, joita ovat sähkön valmistevero ja huoltovarmuusmaksu. Lisäksi siirtohinta sisältää arvonlisäveron. Verojen suuruudesta päättää eduskunta ja sähköverkkoyhtiöt tilittävät laskuissa keräämänsä verot suoraan valtiolle. 

Neljä väärinkäsitystä siirtohinnoista

Nelj%C3%A4 v%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4sityst%C3%A4 s%C3%A4hk%C3%B6nsiirrosta

Nelj%C3%A4 v%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4sityst%C3%A4 s%C3%A4hk%C3%B6nsiirrosta

Lähde: Energiateollisuus ry, sähkönsiirron hinnoittelu ppt

Sähköverkkotoiminta on luvanvaraista ja tiukasti säänneltyä

Energiavirasto valvoo sähkömarkkinalain toteutumista. Sääntely tapahtuu määräämällä sähköverkkoyhtiöille tuoton ylärajan ja edellyttämällä yhtiöiltä verkon ylläpitämistä ja kehittämistä. Käytännössä virasto määrittää verkkoyhtiöiden liikevaihdolle ylärajan. Tutustu Energiavirastoon