Siirry sisältöön

Parannamme sähkönjakeluvarmuutta

REK VAA 110 kV pylv %C3%B1it %C3%B1 2253

Vantaan Energia Sähköverkot Oy parantaa sähkönjakeluvarmuuttaan lisäämällä keskijänniteverkon monitorointia ja hallintaa Emtele Oy:n palveluun perustuvalla muuntamoautomaatioratkaisulla.

Osapuolet allekirjoittivat pitkäaikaisen sopimuksen Emtele Oy:n muuntamoautomaatiopalvelusta koskien kaupunkiverkon toimintavarmuuden kannalta keskeisiä ja kriittisiä muuntamoita.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy haki jakeluverkkoautomaatioprojektiin suoraviivaista ja kustannustehokasta avaimet käteen–ratkaisua, joka sopii mahdollisimman hyvin jo olemassa olevaan laitekantaan. Toimittajaksi valitsimme Emtele Oy:n, jonka kanssa muuntamoiden monitorointi ja ohjaus laajenevat myös Emtele Oy:n palvelukeskuksesta ohjattavaksi palveluksi. Emtele Oy:n suurimpia valtteja ovat asiakaslähtöisyys, vahva tietoliikenne- ja prosessiosaaminen sekä merkittävät referenssit muuntamoiden monitoroinnista ja kauko-ohjauksesta. 

Vantaan Energia Sähköverkkojen omien havaintojen perusteella juuri prosessien ja tietoliikenteen luotettava toimivuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä jakeluverkkoautomaation toiminnassa. 

Emtele Oy on muuntamoautomaatioratkaisullaan ja palvelullaan markkinajohtaja Suomessa.

Lisätietoja 

Vantaan Energia Sähköverkot Oy
Erkki Mikkola
verkkopäällikkö
+358 9 829 0354
erkki.mikkola@vantaanenergia.fi

Risto Lappi
toimitusjohtaja
+358 9 829 0355
risto.lappi@vantaanenergia.fi

Emtele Oy 
Antti Mikkilä
markkinointijohtaja
+358 50 598 9228
antti.mikkila@emtele.com 

Hannu Martikainen
toimitusjohtaja
+358 40 062 2077
hannu.martikainen@emtele.com

 

Vantaan Energia Sähköverkot 

Vantaan Energia Sähköverkot Oy on Vantaan kaupungin alueella toimiva sähköverkkoyhtiö. Huolehdimme vantaalaisten sähköliittymän rakentamiseen liittyvistä asioista sekä sähkön siirtämisestä kiinteistöihin. Palvelemme noin 113 000 sähkönsiirtoasiakasta ja huolehdimme noin 3 300 kilometrin sähkönjakeluverkosta.  

Haluamme vastata asiakkaidemme odotuksiin ja ennen kaikkea turvata häiriöttömän sähköntoimituksen. Parannamme ja kehitämme sähköverkkoamme jatkuvasti. Investoimme sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseen vuosittain noin 12 miljoonaa euroa. 

Työllistämme noin 70 työntekijää ja pääkonttorimme sijaitsee Vantaalla, Tikkurilassa. Olemme täysin Vantaan Energia Oy:n omistama yhtiö. Toimintaamme sääntelee Energiavirasto, joka valvoo sähköverkkoliiketoimintaa Suomessa.

Emtele

Emtele on innovatiivisiin teollisen Internetin palveluihin keskittyvä nopeasti kasvava yritys. Emtelen tietoliikenneratkaisuilla voidaan monitoroida koneita, laitteita ja kriittisen infrastruktuurin kohteita. Yhdessä partneriekosysteemin ja johtavien energia-alan asiakkaiden kanssa Emtele on ottanut käyttöön FieldCom-konseptin, joka mahdollistaa älykkään sähköverkon kaukokäytön.

Emtele kehittää uusia ratkaisuja hyödyntäen käyttöönotettua varmatoimista ja turvattua tietoliikenneverkkoa. Yhtenä uutena ratkaisuna Emtele on tuonut markkinoille vikaindikointipalvelun. Tämän merkitys korostuu verkkoyhtiöiden maakaapelointiasteen kasvaessa. Uudet palvelut mahdollistavat esim. sähköasemien automaattisen valvonnan ja turvallisuuden.

Emtele on yksityisomisteinen osakeyhtiö, josta Suomen valtion omistamalla Veralla on 20% omistusosuus. Emtele on kansainvälistymässä ja on avaamassa uusia markkinoita Euroopan eri maissa yhteistyössä globaalien ja paikallisten yritysten kanssa. Lisäinformaatiota: www.emtele.com.