Siirry sisältöön

Raivaamme puustoa voimajohtojen läheisyydestä eri puolilla Vantaata.

Vantaan Energia verkkosivuprojekti kuvat high res 2 6416

Parannamme sähkönjakelun luotettavuutta ja turvallisuutta raivaamalla puustoa Suurjännitteisten (110 kV) voimajohtojen ympäriltä siten, etteivät puiden latvat tai oksat yllä sähköverkkoon. Karsintoja tehdään voimajohtojen läheisyydessä yhteensä noin 100 kilometrin matkalla. Työt alkavat elokuussa 2020 ja niiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 aikana.

Raivaustyöt Vantaalla suorittaa yhteistyökumppanimme Eltel Networks Oy yhteistyössä ammattitaitoisten metsureiden kanssa.

Pahoittelemme mahdollisia häiriöitä.

Mitä toimenpiteitä sähköverkon raivaus käytännössä sisältää?

Sähköverkon raivauksissa puustoa kaadetaan johtoalueiden reunavyöhykkeiltä noin 10 metriä johtoaukeiden molemmin puolin, lisäksi voimme maanomistajan luvalla poistaa muut ylipitkät puut myös reunavyöhykkeiden ulkopuolelta.

Kuvassa malliesimerkki johtoaukeasta ja reunavyöhykkeistä. Lähde: Metsätieto

Raivauksen yhteydessä johtoaukealta kaadetut puut ja vesat kuuluvat maanomistajille.

Miksi sähköverkon raivauksia tehdään?

Paikallisella sähköverkkoyhtiöllä on oikeus ja sähkömarkkinalain tuoma velvollisuus pitää voimajohdot häiriöttöminä ja sähköturvallisuuden edellyttämässä kunnossa. Asiakkaille hakkuut näkyvät sähkökatkojen vähenemisenä ja niiden kestojen lyhenemisenä.