Siirry sisältöön

Sähkön toimitusvarmuus on Vantaalla erinomainen, sen takaa korkea kaapelointiprosentti.

kansikuva1

Vantaalaiset kokevat sähkökatkoja muita suomalaisia vähemmän, sillä sähkön toimitusvarmuus on Vantaalla erinomainen, sen takaa korkea kaapelointiprosentti. Keskimääräinen asiakaskohtainen keskeytysaika Vantaalla oli vuonna 2017 vain 5,4 minuuttia, ja yleisin sähkökatkon aiheuttaja kaivuvaurio. Koko Suomen tasolla sähkönkäyttäjien kokema keskimääräinen keskeytysaika oli noin 80 minuuttia. 

Vantaan sähköverkkoa on maakaapeloitu järjestelmällisesti 1980-luvulta lähtien, sillä kaupungeissa toimitusvarmuusvaatimukset ovat aina olleet korkeammalla, kuin maaseudulla. Lisäksi kaupunkialueilla maakaapelointi on ollut jo pidempään yleisempää tehokkaamman maankäytön vuoksi, tiiviisti rakennetuilla alueilla ei ole tilaa ilmajohdoille.

Toimitusvarmuus on asiakaspalvelumme ykkösasia, siksi investoimme sähköverkkoon vuosittain noin 12–15 miljoonaa euroa. Hyvän toimitusvarmuuden säilyttäminen edellyttää jatkuvia investointeja ja uuden sähköverkon rakentamista. Hyväkuntoisen verkoston ansiosta voimme minimoida sähkökatkot.  

Kustannustehokkuutta investointeihin haemme muun muassa yhdistämällä kaivutöitä Vantaan Energian kaukolämmön, Vantaan kaupungin ja teleoperaattoreiden kanssa.

Lisätietoja: Risto Lappi, toimitusjohtaja, Vantaan Energia Sähköverkot Oy, p. 050 5900 826

Tiesitkö nämä

  1. sähköverkon pituus Vantaalla on 3300 km
  2. noin 90 prosenttia jakeluverkosta kulkee maan
  3. vuosittain kaapelia kaivetaan maahan 80–90 kilometriä
  4. investoinnit sähköverkon kehittämiseen ovat vuosittain 12–15 miljoonaa euroa.

Seuraa meitä verkossa ja somessa

  1. Vantaan sähkökatkoja voi seurata reaaliaikaisesti netissä http://www.sahkokatkot.vantaanenergiasahkoverkot.fi
  2. olemme  twitterissä @Sahkoverkko, sekä Facebookissa @vantaanenergiasahkoverkot.