Siirry sisältöön

Tilannekatsaus kaapelointihankkeeseemme Luoteis-Vantaalla

VE kuvaukset 11 12 2017 Valmiit Kokonaisuus1 3

Kaapeloimme noin 200 kilometriä pienjännitteistä sähköverkkoa Luoteis-vantaalla. Hanke parantaa huomattavasti alueella asuvien asiakkaidemme sähkönjakelun toimitusvarmuutta, kun sähköverkkoa siirretään maan alle suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta. Maakaapelointihanke kestää vuoden 2018 loppukesästä vuoteen 2027. Urakoitsijakumppaninamme toimii Exsane Oy. 

Aloitimme Luoteis-Vantaan maakaapelointihankkeen ensimmäisen vaiheen maanrakennustyöt Tapolan alueelta elokuun puolessa välissä. Elo–syyskuun aikana urakoitsijamme kaivinkoneet ovat liikkuneet maanrakennustöitä tehden Tapolantien, Tapolankujan ja Tapolanrinteen alueilla sekä asukkaiden tonteilla. Työt  ovat edenneet suunnitelmien mukaisessa aikataulussa ja ne on tarkoitus saattaa marraskuun loppuun mennessä. Vanha ilmajohtoverkko puretaan alueelta viimeistään keväällä 2019. – Kiitos Tapolan asukkaille  kärsivällisyydestä ja hyvästä yhteistyöstä. 

Hankkeen seuraavat vaiheet ja mahdolliset sähkökatkot

Lähiviikkojen aikana Tapolan alueelle saapuu sähköasentajia, jotka aloittavat maakaapeleiden sähköasennustyöt. Uuden kaapeliverkon käyttöönotto aloitetaan Tapolanrinteeltä, kunhan maakaapeleiden kytkennät on saatu tehtyä ja alueen uusi puistomuuntamo on käytössä. Ilmoitamme mahdollisista kaapeliverkon rakentamiseen liittyvistä sähkökatkoista asiakkaille postilaatikkoon toimitettavilla katkoilmoituksilla vähintään kahta päivää ennen suunniteltua keskeytysajankohtaa. 

Tapolasta siirrytään Backakseen ja Sarakseen

Maanrakennustyöt jatkuvat lähiaikoina Vantaanjoen eteläpuolella Backaksen ja Saraksen alueilla, jossa uusi maakaapeliverkko on tarkoitus ottaa käyttöön vielä tämän vuoden aikana. Maanrakennustyöt saattavat hetkellisesti haitata asukkaiden liikkumista kotiensa lähistöllä, kun teiden varsilla kulkee kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa kaivamassa kaapeleita. Pyrimme kuitenkin aina toteuttamaan tilapäiset  liikennejärjestelyt siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa. 

Lue lisää hankkeesta

Seuraa hankkeen etenemistä