Siirry sisältöön

Toimitusvarmuuteen täytyy satsata

muuntajabunkkeri

Vantaan Energia Sähköverkot Oy investoi sähköverkkoonsa vuosittain  noin 15 miljoonaa euroa. Investointeja tarvitaan kasvavan kaupungin sähkönsiirron tarpeisiin ja sähkön toimitusvarmuu-den parantamiseksi.

Toimitusvarmuus on asiakaspalvelumme ykkösasia, siksi investoimme sähköverkkoon. Hyväkuntoisen verkoston ansiosta voimme minimoida sähkökatkot.

– Sähkönjakelun toimitusvarmuus on Vantaalla hyvä, keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli viime vuonna 7,4 minuuttia. Koko Suomessa vastaava luku oli noin 1,4 tuntia asiakasta kohden.

Investoinnit sähköverkkoon ovat pitkäikäisiä

Tänä vuonna investointiohjelmamme mukaisesti rakennamme uutta, teemme korjaus- ja parannustöitä sekä huollamme nykyistä sähköverkkoa. Rakentaminen tarkoittaa ennen kaikkea sähköverkon uusimista, mutta ajoittain myös uusien sähköasemien ja muuntamoiden rakentamista. Sähköaseman rakentaminen on aina kertaluonteinen parin vuoden projekti. Sen sijaan sähköverkon rakentaminen on jatkuva ja kaiken aikaa tapahtuva prosessi. 

Kaapelointi jatkuu

Vantaan sähköverkkoa on maakaapeloitu järjestelmällisesti 1980-luvulta lähtien. Nyt 87 prosenttia sähköverkosta kulkee maan alla eikä ilmajohtoja enää juurikaan rakenneta. Vuosittain kaapelia kaivetaan maahan 80–90 kilometriä. 

Kaapelitöitä Vantaalla toteuttavat verkostourakoitsijat: Eltel Networks Oy, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Voimatel Oy. Kustannustehokkuutta kaivutöihin haetaan yhdistämällä kaivutöitä mahdollisuuksien mukaan Vantaan Energian kaukolämmön, Vantaan kaupungin ja teleope-raattoreiden kanssa.