Siirry sisältöön

Vahvistamme sähköverkkoa kaupunkilaisia kuullen

Kehitämme Vantaan sähköverkkoja asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Sähkönsiirtoon kohdistuu isoja yhteiskunnallisia odotuksia, joihin vastaamme parhaamme mukaan.

Hyvä kuluttaja- tai yritysasiakkaamme, yhteistyökumppanimme taikka muun sidosryhmän edustaja: nyt haluamme kuulla sinua! Sinulla on mahdollisuus kommentoida sähköverkon kehittämissuunnitelmaamme sunnuntaihin 2. kesäkuuta saakka. Voit tutustua suunnitelmaan tai sen tiivistelmään verkkosivuillamme. Mielipiteen ilmaiseminen anonyymisti käy helposti sähköisellä lomakkeella.

Kehityspäällikkö Teemu Tervonen Vantaan Energia Sähköverkoilta katsoo, että asiakkaiden osallistaminen verkon kehittämiseen on ensiarvoisen tärkeää.

– Heillehän me tätä verkkoa teemme. Haluamme ymmärtää asiakkaidemme tarpeita ja tietää, miten heidän sähkönkäyttönsä on muuttumassa.

Edellisen kerran pyysimme sidosryhmiä kommentoimaan suunnitelmiamme kaksi vuotta sitten. Saimme arvokkaita näkemyksiä niin kuluttaja- kuin yritysasiakkailtammekin. Esille nousivat muuttuvien tarpeiden ohella varautuminen häiriötilanteisiin sekä tietoturvaan liittyvät kysymykset.

Muokkaamme kehittämissuunnitelmaa saamamme palautteen perusteella ja julkaisemme lopullisen version kesäkuun loppuun mennessä.

– Asiakkaiden esittämät tarpeet vaikuttavat investointisuunnitelmiimme ja voivat vauhdittaa niiden toteuttamista. Mielellämme kuulemme ehdotuksia siitä, miten voisimme tehdä asioita paremmin.

Sähköistymisen uusi aikakausi

Suomessa toimivien sähköverkkoyhtiöiden on pitänyt toimittaa kehittämissuunnitelmansa määräajoin Energiavirastolle vuodesta 2013 lähtien. Kehittämisen lähtökohtana on ollut näihin päiviin asti sähkön toimitusvarmuuden lisääminen. Nyt sen rinnalle on noussut vihreän energiasiirtymän mahdollistaminen.

– Yhteiskuntamme sähköistyy odotettuakin nopeammin. Lämmityksen, teollisuuden ja liikenteen sähköntarve kasvaa merkittävästi. Sähkökattilat tulevat kaukolämmön tuotantoon, ja kiinnostus datakeskusten rakentamista kohtaan on voimakasta, Tervonen kuvailee.

Sähköverkon kapasiteetin kasvattaminen yhteiskunnan tarpeisiin tulee olemaan kehittämistyön pääteema seuraavien kymmenen vuoden aikana. Oletamme, että sähkön kulutus lisääntyy Vantaalla noin 50 prosenttia, mutta ennusteessa on paljon epävarmuutta. Muutos voi olla paljon isompikin riippuen suurista yksittäisistä hankkeista, kuten datakeskuksista.

– Fyysisen maailman rajat tulevat kuitenkin vastaan, ja sähköverkkojen vahvistaminen voi kestää jopa 10 vuotta, Tervonen lisää.

Samaan aikaan sähkön tuotanto on laskusuunnassa sähkömarkkinoilla tapahtuneiden muutosten seurauksena.

Olemme kiinnostuneita kuulemaan, miten asiakkaamme arvioivat oman sähkönkulutuksensa kehittyvän. Suureneeko vai pieneneekö se, vai pysyykö ennallaan?

Verkon siirtokyky tulisi kaksinkertaistaa 2030-luvun alkuun mennessä, jotta se riittäisi huippukulutuksen hetkinä. Kapasiteetin tuplaaminen on kova tavoite, johon pääsemiseksi tarvitaan monipuolista keinovalikoimaa. Ensinnäkin meidän on vahvistettava omia jakeluverkkojamme. Uutta suurjänniteverkkoa tarvitaan paljon, mikä edellyttää meiltä isoja investointeja. Koska tulevaisuudessa Vantaalle siirretään aiempaa enemmän sähköä kanta- ja alueverkoista, myös niitä ylläpitäviltä yhtiöiltä vaaditaan vahvistustoimia.

Suurjänniteverkon valmistuminen vie suunnitteluineen, luvituksineen ja rakentamisineen aikaa 5-10 vuotta.

– Jotta pystyisimme mahdollistamaan asiakkaillemme sähkön käytön lisäämisen nopeammassa aikataulussa, meidän on keksittävä ja otettava käyttöön uusia teknologioita ja toimintatapoja, kehityspäällikkö Tervonen näkee.

Kulutusjoustoissa piilee isoja mahdollisuuksia. Sähköjohtoja voitaisiin kenties kuormittaa dynaamisemmin. Pyrimme ohjaamaan isoa sähkönkulutusta sinne, missä verkossa on eniten vapaata kapasiteettia. Se hillitsee tarvetta investoida uusiin verkkoihin.

Sähköverkko on osa kaupunkia

Sähköverkkojen kehittäminen ei ole meille vain tulevaisuuden haaste, vaan jokapäiväistä perustekemistä. Rakentamisen hidastuminen on vähentänyt uusien liittymien tarvetta, mutta liikenteen sähköistymisvauhti on jatkunut kiivaana. Odotamme, että vuonna 2030 ladattavien henkilöautojen osuus Vantaan henkilöautokannasta on jo puolet.

Myös raskas liikenne sähköistynee täällä nopeammin kuin muualla maassa. Uusia latausliittymiä tarvitaan niin julkisille paikoille kuin asuinkiinteistöillekin. Raskaan liikenteen tarpeisiin on rakennettava isoja latauskeskittymiä.

Vantaan ratikka ei lisää sähkönkulutusta olennaisesti, mutta tietää meille paljon työtä. Vanhaa sähköverkkoa on siirrettävä pois ratikan alta, ja uusia liittymiä tulee tehtäväksi Vantaan koko normaalia vuotuista tarvetta vastaava määrä.

Kustannussyistä verkkoja on järkevintä saneerata silloin, kun katuja kaivetaan muutenkin auki.

– Kaupunki kasvaa, elää ja muuttuu, ja kaupungin sähköverkko sen mukana. Vaikka verkon komponenteilla olisi teknistä käyttöikää vielä jäljellä, aina tulee muutoksia, jotka pakottavat meidätkin muutostöihin, Teemu Tervonen toteaa.

ANNA KOMMENTTISI SUUNNITELMASTA ja tutustu tiivistelmään