Siirry sisältöön

Vantaa rakentuu ripeästi!

VE kuvaukset 11 12 2017 Valmiit Kokonaisuus1 26

Huolehdimme Vantaan alueen sähköverkon rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Tehtävänämme on siis pitää sähkö ja Vantaa liikkeessä.

Vantaalainen sähköntoimitus on varmaa. Täällä sähkökatko oli vuonna 2017 keskimäärin 5 minuuttia per asiakas, kun koko Suomessa vastaava luku on 80 minuuttia. Toimitusvarmuuden kehittäminen on silti yksi tärkeimmistä strategioistamme ja työskentelemme sen parissa päivittäin.

Kun maksat sähkönsiirrosta, ylläpidät Vantaan sähköverkkoa. Meille kustannuksia aiheuttavat muun muassa verkkoon sitoutunut pääoma, sähköverkon ylläpito eli verkon kunnostaminen, kehittäminen ja uudistaminen sekä kokonaan uuden verkon rakentaminen.

Tällä hetkellä Vantaalla on 3 300 km sähköverkkoa, josta 90 % kulkee maan alla. Rakennamme sähköverkkoa kaiken aikaa korvaamaan ikääntyvää sähköverkkoa, liittämään uusia asiakkaita verkkoon sekä lisäämään verkon siirtokykyä sähkön käytön kasvaessa.

Vuonna 2018 Vantaan sähköverkko laajeni muuan muassa Keimolan uudella sähköasemalla, joka otettiin käyttöön toukokuun lopussa. Sähköverkkoa on rakennettu lokakuun loppuun mennessä maan alle yhteensä 77 km, joista 52 km on pienjänniteverkkoa ja 25 km keskijänniteverkkoa.

Iso Luoteis-Vantaan kaapelointihanke käynnistyi myös tämän vuoden elokuussa. Työt aloitettiin Keimola-Tapola akselilta, josta tulevien vuosien aikana siirrytään järjestelmällisesti kohti pohjoista. Koska kyseessä on hyvin laaja haja-asutusalue työhön on varattu aikaa noin 8–9 vuotta, jonka aikana rakennamme uutta maakaapelia noin 200 kilometriä. 

Luoteis-Vantaan kaapelointihankkeen lisäksi ensi vuoden mittavimpia hankkeita ovat esimerkiksi lentokenttäalueen 4 kilometrin maakaapelointi terminaalialueen uusimisen takia. Sähköasemilla aloitetaan suojareleiden ja niihin liittyvien järjestelmien uusinta. Tämä on myös monivuotinen projekti, jossa laitteita uusitaan, koska niiden tekninen käyttöikä (noin 20-25 vuotta) lähenee loppuaan. Tällä varmistetaan sähköverkon toimitusvarmuus tuleville vuosille. Työt aloitetaan 2019 Ilolan sähköasemalla.

Seuraa rakentamistamme kartalla

Luoteis-Vantaan kaapelointihankkeen aikataulu