Siirry sisältöön

Vantaan Energia Sähköverkot Oy paransi vuonna 2020 sähkönsiirron luotettavuutta

risto lappi

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n tavoite on siirtää sähköä luotettavasti kaikkiin vantaalaisiin koteihin, kiinteistöihin ja yrityksiin sekä tarjota sähkönkäyttöön liittyviä palveluja. Vantaan Energia Sähköverkot on osa Vantaan Energia -konsernia. Vantaan Energian omistavat Vantaan ja Helsingin kaupungit.

Luotettavan sähköverkon rakentaminen ja huoltaminen ovat jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä asiakkaidemme eli kaupunkilaisten hyväksi. Korkean toimitusvarmuuden ja hyvän sähkön laadun ohella pyrimme varmistamaan, että tapahtuessaan sähkökatkot ovat aina mahdollisimman lyhyitä. Vuonna 2020 onnistuimme tavoitteissamme hyvin: sähköntoimituksen keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohti oli vain 2,4 minuuttia ja keskimääräinen keskeytyksien määrä vain 0,13 kappaletta asiakasta kohti.

Vuosittain parannamme sähkönsiirron luotettavuutta usein erilaisin toimenpitein, korvaamme ilmajohtoja maakaapeleilla ja uudistamme sähköasemien tekniikkaa sekä lisäämme sähköverkon automaatioastetta. Investointeja tehdessämme katsomme aina myös tulevaisuuteen ja arvioimme parhaamme mukaan, miten kaupunki, asiakkaidemme tarpeet ja sähkönkulutus ovat kehittymässä.

Energiatehokkuuden kasvun, koronapandemian ja vallinneiden lämpimien sääolosuhteiden takia sähkön siirron volyymi pieneni vuonna 2020 noin 2 %. Asiakasmäärämme kasvoi Vantaan kaupungin kasvun myötä ja oli 132 014 (129 415). Energiatehokkuuden parantumisen vuoksi sähkön siirtoenergian määrä ei kuitenkaan kasva samassa tahdissa.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihto oli vuonna 2020 48,5 milj. euroa (48,8 milj. euroa vuonna 2019), josta siirtotulojen osuus oli 46,7 milj. euroa (47,3 milj. euroa). Siirtotulojen lasku selittyy volyymin pienemisellä. Sähkönsiirtohintaan ei tehty muutoksia vuonna 2020. Liikevoitto laski hieman ollen vuonna 2020 17,1 milj. euroa (18,6 milj. euroa).

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 11,3 milj. euroa (11,4 milj. euroa). Sähkönjakeluverkon laajentamiseen ja uusimiseen käytettiin yhteensä 7,5 milj. euroa. Jakeluverkon maakaapelointiin käytettiin 4,5 milj. euroa sekä muuntamoiden rakentamiseen 1,5 milj. euroa. Sähköasemien ja 110 kV siirtoverkon rakentamiseen käytettiin 0,8 milj. euroa. Mittareihin ja mittauksen tietojärjestelmiin investoitiin yhteensä 2,6 milj. euroa.

– Luotettavan sähköverkon rakentaminen ja huoltaminen on jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä. Vuonna 2020 onnistuimme erinomaisesti tavoitteessamme tuottaa luotettavaa sähkönjakelua kaupunkilaisten hyväksi. Kehitämme toimintaamme aktiivisesti ja teemme paljon asioita, jotta asiakkaamme saisivat entistä parempaa palvelua, työmaiden suunnittelusta aina kodin energiatehokkaaseen käyttöön asti summaa Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Risto Lappi.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy tilinpäätös 2020

Lisätietoja
Risto Lappi
toimitusjohtaja, Vantaan Energia Sähköverkot Oy
+358 50 590 0826
risto.lappi@vantaanenergia.fi