Siirry sisältöön

Vantaan Energia Sähköverkot Oy satsasi vahvasti sähköverkkonsa toimintavarmuuteen vuonna 2021

vantaanenergia lappi risto webres 2

Sähkön kulutus Vantaalla kasvoi vuonna 2021 laajenevan ja tiivistyvän kaupungin sekä muun muassa yleistyneen sähköautoilun myötä. Vantaan Energia Sähköverkkojen toiminnan tärkein tavoite on luotettavan ja toimintavarman sähkön toimittaminen asiakkailleen. Viime vuonna sähköntoimitus oli laadultaan erinomaista: sähkökatkoja oli vain noin 0,09 kappaletta asiakasta kohden eli valtaosalla asiakkaistamme ei ollut lainkaan sähkökatkoa.

Vantaan kaupunki on kiivaassa tahdissa kasvava alue ja kaupunkikehitys vaikutti myös Vantaan Energia Sähköverkkojen asiakasmäärään, joka oli vuoden vaihteessa 134 814 (132 014). Sähkön siirron näkökulmasta vuosi 2021 oli Vantaalla kasvun vuosi sähkön kulutuksen lisääntyessä 6 % edellisvuoteen nähden. Kasvavan väkiluvun ja rakennuskannan lisäksi syitä nousseeseen sähkön kulutukseen on muun muassa muiden energiamuotojen korvaaminen sähköllä: esimerkiksi hybridi- ja sähköautoja on liikenteessä enenevissä määrin ja tarve niiden lataamiselle kasvaa. Myös koronapandemialla on ollut vaikutusta sähkön käyttöön lisäten erityisesti kotitalouksien sähkön kulutusta.

Vantaan Energia Sähköverkot on huoltovarmuuskriittinen yhtiö, joka ylläpitää jatkuvasti varautumis- ja valmiussuunnitelmia erilaisten häiriö- ja kriisitilanteiden varalta normaalioloista poikkeusoloihin asti. Merkittävänä osana varautumista luotettavan sähköverkon rakentaminen ja ylläpitäminen on yhtiön jokapäiväistä työtä. Ilmajohtoja korvataan maakaapeleilla, sähköasemien tekniikkaa uudistetaan ja sähköverkon automaatioastetta lisätään toimintavarman sähköverkon takaamiseksi. Vuoden 2021 aikana pienjännitejakeluverkkoa rakennettiin 67 km, keskijänniteverkkoa 26 km ja uusia jakelumuuntamoita yhteensä 34 kpl. Sähköntoimituksen laatu Vantaalla oli vuonna 2021 erinomainen. Sähköntoimituksen keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli vain 1,6 minuuttia. Keskeytyksiä tapahtui keskimäärin vain 0,09 kappaletta asiakasta kohden.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 51,5 milj. euroa (48,5 milj. euroa vuonna 2020). Siirtotulojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 49,4 milj. euroa (46,7 milj. euroa). Siirtotulojen kasvun taustalla oli sähkön kulutuksen kasvu. Sähkönsiirtohintoihin ei tehty muutoksia vuonna 2021. Liikevoitto kasvoi hieman vuonna 2021 ollen 17,5 milj. euroa (17,1 milj. euroa).

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n investoinnit käyttöomaisuuteen vuonna 2021 olivat 11,6 milj. euroa (11,3 milj. euroa). Sähkönjakeluverkon laajentamiseen ja uusimiseen käytettiin yhteensä 8,7 milj. euroa. Suurimpia yksittäisiä investointeja olivat jakeluverkon maakaapelointi, johon käytettiin 5,4 milj. euroa sekä muuntamoiden rakentamista 1,4 milj. euron edestä. Sähköasemien ja 110 kV siirtoverkon rakentamiseen käytettiin 0,8 milj. euroa. Mittareihin ja mittauksen tietojärjestelmiin investoitiin yhteensä 1,3 milj. euroa.

– Nostona viime vuodelta mainittakoon valmistautuminen datahubin käyttöönottoon. Itse käyttöönotto tapahtui vuoden 2022 helmikuussa, mutta vuoden 2021 aikana datahubin käyttöönoton eteen tehtiin valtava määrä valmistelevaa työtä. Datahub on keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, joka nopeuttaa ja sujuvoittaa asiakkaidemme palvelua esimerkiksi myyjänvaihtotilanteissa, kun ajantasainen tieto sopimuksista ja mittaustiedoista on koottu yhteen paikaan, johon kaikilla sähkömarkkinaosapuolilla on pääsy. Datahubissa on kyse suurimmasta sähkömarkkinamuutoksesta vuosikausiin. Kaiken kaikkiaan datahubin käyttöönotto sujui oikein onnistuneesti, kertoo Vantaa Energia Sähköverkkojen toimitusjohtaja Risto Lappi.

Vantaan Energia Sähköverkot siirtää sähköä vantaalaisiin koteihin, kiinteistöihin ja yrityksiin vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Sähkön toimintavarmuuden takaaminen asiakkaillemme on yhtiön tärkein asiakaslupaus: pidämme sähköt päällä Vantaalla. Vantaan Energia Sähköverkot on osa Vantaan Energia -konsernia. Vantaan Energian omistavat Vantaan ja Helsingin kaupungit.

Tutustu myös Vantaan Energia -konsernin vastuullisuustyöhön vuonna 2021

Lisätiedot:
Risto Lappi
toimitusjohtaja, Vantaan Energia Sähköverkot Oy
+358 50 590 0826
risto.lappi@vantaanenergia.fi