Siirry sisältöön

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n sähkön siirtomäärät kasvoivat vuonna 2018 Vantaan kaupungin kasvun myötä.

Vantaan Energia verkkosivuprojekti kuvat high res 2 64161

Vantaan kasvu jatkui vuonna 2018 vahvana, joka lisäsi Vantaa Energian Sähköverkot Oy:n sähkön siirtomääriä ja takasi hyvän taloudellisen tuloksen. Sähkönsiirtomäärä kasvoi 3,3 % edellisen vuoteen verrattuna.

Vuonna 2018 Vantaan sähköverkon kautta siirrettiin kaiken kaikkiaan sähköä 1 959 GWh. Vuoden aikana verkkoon liitettiin 289 uutta sähköliittymää ja 5164 uutta käyttöpaikkaa.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihto oli 47,0 milj. euroa (42,6 milj. euroa vuonna 2017), josta siirtotulojen osuus oli 45,6 milj. euroa (40,9 milj. euroa).

Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 15,3 milj. euroa (13,4 milj. euroa). Sähkönjakeluverkon laajentamiseen ja uusimiseen käytettiin yhteensä 8,0 milj. euroa. Suurin investointi kohdistui Luoteis-Vantaan vuonna 2018 alkaneeseen maakaapelointihankkeeseen. Sähköasemien ja 110 kV siirtoverkon rakentamiseen käytettiin 3,8 milj. euroa. Iso osa tästä kohdistui Tammisto – Leppävaara 110 kV johdon hankintaan. Mittareihin ja mittauksen tietojärjestelmiin investoitiin yhteensä 2,6 milj. euroa.

Palveluksessamme oli tilikauden aikana keskimäärin 63 henkilöä (67 henkilöä). Vuosi 2018 oli yhtiön 12. toimintavuosi.

Siirrämme sähköä vantaalaisiin koteihin ja muihin rakennuksiin vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Pidämme huolta sähköjohdoista, kaapeleista ja kaikesta, mikä liittyy sähköverkon toimivuuteen. Lue lisää meistä.

Tilinpäätös ja toimintakertomus