Siirry sisältöön

Varaudumme talvimyrskyyn jo hyvän sään aikana.

VE talvisia kuvia 9 7028

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n sähkön toimitusvarmuus on Suomen huipputasoa. Vuonna 2016 sähkökatko kesti keskimäärin seitsemän minuuttia asiakasta kohden. Viimeksi kuluneiden neljän vuoden keskiarvo on vieläkin parempi, kuusi minuuttia. Koko maan keskiarvo on yli tunnin.

Sähköverkon vikojen varalta meillä päivystää aina kolme ihmistä, vuoromestari ja kaksi päivystävää asentajaa, päivystämme kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä. Kun käyttökeskuksessa työskentelevä vuoromestari saa tiedon viasta, vaikka yöaikaan, hän soittaa kotiin vuorossa olevalle päivystäjälle, joka lähtee välittömästi etsimään vikapaikkaa. Etsintää helpottavat automaattijärjestelmät, jotka rajaavat vika-alueen pienemmäksi. Vantaalla on 13 sähköasemaa, joiden releet tarkkailevat väsymättä verkon tilaa.

Täysin häiriötöntä sähkönjakelua ei voida taata, mutta Vantaan Energia Sähköverkot etsii jatkuvasti taloudellisia ja tehokkaita ratkaisuja sähköntoimituksen varmistamiseksi. Sähköverkon kehittämistä linjaa vuosille 2012–2030 tehty verkostostrategia, joka pitää sisällään suunnitelmat sähköverkon investoinneista ja uusien verkkotekniikoiden hyödyntämisestä luotettavassa sähköntoimituksessa. Vantaan sähköverkosta on maakaapeloitu lähes 90 %, mikä lisää toimitusvarmuutta myös myrskysäillä. Vastaamme sähköntoimituksesta myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jossa kaapelointiaste on 100 %. Lyhyiden, alle kolme minuuttia kestävien keskeytysten syitä ei yleensä tiedetä, sillä näin lyhyet viat korjautuvat itsestään ja automatiikka palauttaa sähkönjakelun nopeasti. Vikojen määrissä on vuosittain suurta satunnaista vaihtelua.

Kolmiportainen varautumissuunnitelma jakeluhäiriöiden varalle
Erilaisten häiriötilanteiden varalta Vantaan Energia Sähköverkoissa on laadittu kolmitasoinen valmiussuunnitelma jakeluhäiriöiden varalta. Arvioimme kulloisenkin varautumistarpeen säätiedotusten ja Ilmatieteen laitoksen antamien vaaratiedotteiden perusteella.
Ykköstasolla sää on tavanomainen, ja verkon käyttötilanne arvioidaan normaaliksi, valmiusastetta ei tarvitse nostaa. Kakkostasolla varaudumme muutamaan yhtäaikaiseen keskijännitevikaan. Tällaisia vikoja voivat synnyttää esimerkiksi yli 14 metriä sekunnissa puhaltava tuuli, sakea ja pitkäaikainen räntäsade tai pitkäkestoinen, kova pakkanen. Kolmostasolla puhutaan jo hätävalmiudesta. Sellaiseen tulee tarve, jos tuuli on yli 17 metriä sekunnissa, lumentulo on erittäin runsasta, jos pakkasta on ollut useita päiviä yli -35 astetta tai luvassa on rajuja ukkosrintamia. Tällaisissa olosuhteissa keskijänniteverkkoon saattaa tulla useita yhtäaikaisia vikoja.
Sähkönjakeluverkon, asiakaspalvelun ja viestinnän resurssit mitoitetaan ja organisoidaan aina valmiusasteen mukaisesti.

Jos sähköt katkeavat
1. Jos valot sammuvat tai televisio vaikenee, kyse voi olla laiteviasta, sähkökatkosta tai kodin oman sähköverkon viasta. Kokeile ensin, syttyvätkö valot muissa huoneissa ja toimivatko muut kodinkoneet.
2. Varmista sulaketaulusta, että sulakkeet ovat ehjät. Vaihda tarvittaessa palanut sulake uuteen tai nosta vikakatkaisin. Jos koko asunto on pimeä eivätkä mitkään laitteet toimi, pääsulake voi olla palanut.
3. Katso, onko naapurilla valot. Yleensä huoneistot, lähitalot ja lyhyt kadunpätkäkin kuuluvat samaan sähköverkkoon. Katso siksi, palavatko katuvalot tai sisävalot taloissa hieman kauempana. Jos valot ovat pois sieltäkin, kyseessä on kodin sähköverkkoa laajempi katko.
4. Sähköyhtiöt valvovat jakeluverkkoaan ympäri vuorokauden. Siksi sähköyhtiölle ei tarvitse soittaa heti katkoksen alussa ja kertoa, että sähköt ovat poikki. Odota, kunnes vika on korjattu ja sähköt palaavat.
5. Jos kuitenkin näet, että sähkölinjat ovat vaurioituneet tai niiden päälle on kaatunut puu, siitä on hyvä ilmoittaa. Silloin kun katko tuntuu pitkittyvän, saat sähköyhtiöltä tietoa katkon syystä ja ehkä arvion sen kestosta.
6. Jos vika on asunnon tai talon omassa verkossa eikä se korjaannu sulaketta vaihtamalla, soita ammattiapua. Korjaustöitä ei saa tehdä omin päin.

Älä koske sähkölinjoihin
Myrskyt kaatavat puita ja heittävät oksia ja muuta roskaa sähkölinjoille. Älä yritä raivata niitä pois. Vaarana on hengenvaarallinen sähköisku. Hyvä nyrkkisääntö on, että mihinkään, mikä on kosketuksissa sähkölinjoihin, ei saa tarttua.