Datahub

VES Piktogrammi Datahub RGB

Siirrymme käyttämääm sähkön vähittäismarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtojärjestelmää datahubia 21.2.2022 alkaen

Suomessa otetaan 21.2.2022 käyttöön keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub. Keskitetyllä tiedonvaihtojärjestelmällä tavoitellaan prosessien selkeytymistä ja  tehostumista sekä parempaa asiakaspalvelua. Järjestelmä tulee myös mahdollistamaan uudenlaisten palveluiden ja sovellusten kehittämisen esimerkiksi energiansäästöön ja kulutuksen seurantaan liittyen.

Mikä on datahub?

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tietovarasto ja tiedonvaihtojärjestelmä. Järjestelmään tullaan tallentamaan tietoja kaikista Suomen noin 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Sähkönkäyttöpaikkoja ovat esimerkiksi koti, kiinteistö, kauppa tai teollisuuslaitos. Datahubiin tallennetaan asiakas-, sopimus-, mittaus- ja käyttöpaikkatietoja, joita sähkön vähittäismarkkinoilla tarvitaan ja näitä tietoja tulevat käyttämään noin 100 sähkönmyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä.

Valtakunnalliseen datahubiin siirtyminen on lakisääteistä kaikille sähköverkkoyhtiöille ja sähkönmyyjille. Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö.

Mitä hyötyä on datahubista?

Kun kaikki sähkösopimuksiin, sähkönkäyttöpaikkaan ja kulutustietoihin liittyvät tiedot löytyvät yhdesta paikasta eli datahubista, ovat ne entistä nopeammin kaikkien eri toimijoiden saatavilla. Aikaisemmin tietoa sähkönkäyttöpaikoista ja asiakassuhteista on ollut hajautettuina eri yritysten omiin järjestelmiin ja tietojen vaihtaminen osapuolten välillä on ollut hidasta. Yhteinen järjestelmä tulee siis selkeyttämään ja nopeuttamaan tiedonvaihtoa, joka näkyy asiakkaillemme entistä nopeampana ja sujuvampana asiakaspalveluna.  

Tuleeko datahubista minulle lisäkustannuksia?

Datahubin käyttöönotosta ei tule asiakkaillemme lisäkustannuksia. Datahubiin siirtyminen ja järjestelmän käyttö ovat osa peruspalveluitamme, ne sisältyvät sähkönsiirron perusmaksuun.  

Pitääkö minun tehdä jotain tai mikä muuttuu?

Kaikkien asiakkaiden tietdot siirtyvät automaattisesti datahubiin, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Datahubin käyttöönotto ei muuta sähkösopimusta, eikä se vaikuta verkkopalvelun tai sähkönmyynnin laskutukseen. Sinun ei myöskään tarvitse olla huolissasi henkilökohtaisista tiedoistasi, ne ovat tallessa. Datahubia kehitettäessä on otettu erityisesti huomioon asiakkaiden yksityisyydensuoja ja tietoturva.

Se mikä datahubin myötä kyllä muuttuu on käyttöpaikkatunnus. Käyttöpaikkatunnuksien muoto yhtenäistetään ja vanhojen numeroiden käytöstä luovutaan. Uutta käyttöpaikkatunnusta tullaan kutsutaan myös nimellä GSRN-tunnus.

Yritysasiakkaille, joilla on useampi käyttöpaikkaa, tämä käyttöpaikkatunnuksen muutos saattaa kuitenkin aiheuttaa muutoksia omiin järjestelmiin.

Käyttöpaikkatunnukset muuttuvat, uusi tunnus näkyy maaliskuussa saapuvilla laskuilla

Jokaisella sähköverkossamme sijaitsevalla sähkönkäyttöpaikalla tai tuotantoyksiköllä on oma yksilöllinen tunnuksensa eli käyttöpaikkatunnus. Saatat tarvita käyttöpaikkatunnustasi esimerkiksi kilpailuttaessasi sähkösopimuksesi.

Uudet tunnukset muodostetaan kaikille asiakkaille automaattisesti. Oman käyttöpaikkasi käyttöpaikkatunnuksen näet sähkölaskusta, verkkopalvelusopimuksesta tai Online-palvelustamme.

Käyttöpaikkatunnukset pitenevät 18 merkkisiksi numerosarjoiksi

Uusi käyttöpaikkatunnus (GSRN-tunnus) on 18 numeroa pitkä ja muodostuu vanhan käyttöpaikkatunnuksen lisäksi seuraavista elementeistä: GS1-yritystunnisteesta, vapaasti valittavasta palveluviitenumerosta ja tarkistenumerosta. Kaksi ensimmäistä numeroa on maakoodi, joka suomessa on 64.

Vantaan Energia Sähköverkkojen GS-1 yritystunniste on 643007526.

Jos esimerkiksi vanha käyttöpaikkanumerosi on ollut 654321, niin uusi tunnuksesi on 643007526006543211. 

Datahubin vaikutus Online-palveluun

Datahubin käyttöönotto tuo järjestelmämuutoksia myös Online-palveluun ja muutosten vuoksi palvelun saatavuudessa on ajoittaisia katkoja. Pyrimme pitämään kaikki siirtymästä johtuvat palvelukatkot mahdollisimman lyhyinä. 

  • Käyttökatko 10.2. klo 00.00 – 11.2. klo 12.00.
  • Kulutustiedot eivät päivity palveluun 10.2.2022 alkaen. Tiedot päivittyvät taas viikolla 8. Myös sopimustietojen päivityksissä saattaa
  • Myös muita siirtymävaiheesta johtuvia väliaikaisia häiriöitä saattaa esiintyä palvelussa, esimerkiksi sopimustietojen päivityksissä saattaa esiintyä viiveitä. 

Jäikö jokin mietityttämään?

Asiakaspalvelumme auttaa mielellään kaikkiin asiakkuuteesi liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä, palvelemme arkisin klo 8.30–16.00 numerossa 09 8290 900 tai jätä yhteydenottopyyntö yhteydenottolomakkeella.

Lue enemmän datahubista Fingridin sivuilta

Datahub-tietojen lähde: Fingrid

Aikaisemmat artikkelimme datahubista 

1.3.2022: Keskitetty sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmä datahub otettiin onnistuneesti käyttöön
2.2.2022 Datahub otetaan käyttöön 21.2.2022
20.1.2022: Käyttöpaikkatunnukset muuttuvat, uusi tunnus näkyy maaliskuun laskuilla!
1.12.2021: Sähkön käyttöpaikkojen numerointi muuttuu